Видеонаблюдение

20160923_155906_opt

На фона на нарастващата битова престъпност, често ролетните щори, блиндираните врати и модерните заключващи механизми са недостатъчни с оглед опазване на собствеността. Тогава на помощ идва системата за видеонаблюдение – ефикасно техническо решение за защита на Вашият дом, офис, търговски обект или предприятие. Съчетано с надеждна сигнално-охранителна система, видеонаблюдението осигурява високо ниво на защита срещи престъпни посегателства върху Вашето имущество. Свързването на системата към Интернет позволява постоянно наблюдение и контрол върху имота Ви, независимо къде се намирате.

Система за видеонаблюдение /за дома, офиса или търговски обект/ –495 лв. с включен монтаж

    Безплатен оглед /в рамките на град София/, консултация и изготвяне на предложение!

    За допълнителна информация и заявка, моля свържете се с нас.