Пожароизвестяване

20160618_140647

 

Системите за пожароизвестяване намират все по-голямо приложение в съвременния свят. Те имат огромна роля в превенцията срещу пожара с оглед откриването му във възможно най-ранен етап. Инвестицията в изграждането на система за пожароизвестяване е изцяло оправдана – спасява имущество и човешки животи.

    Безплатен оглед /в рамките на град София/, консултация и изготвяне на предложение!

    За допълнителна информация и заявка, моля свържете се с нас.