Системи за периметрова охрана

Системите за периметрова охрана са техническо оборудване, разположено на открита площ. Предназначението им е да известят за неправомерен достъп в охраняваната зона по предварително зададени граници. Най-често използваните елементи в изграждането им са инфрачервените и микровълновите бариери, също така и детекторите за движение, предназначени за външен монтаж. Системите за периметрова охрана, особено когато са съчетани и с видеонаблюдение, са надеждно средство за защита на вашия имот или предприятие.

     Безплатен оглед /в рамките на град София/, консултация и изготвяне на предложение!

     За допълнителна информация и заявка, моля свържете се с нас.