УСЛУГИ

     Сигнално-охранителни системи

20160923_160512_opt

     Изборът на надеждна и функционална охранителна система има съществена роля за защитата на Вашето имущество. От решаващо значение са и правилното инсталиране, съобразено с характеристиката на помещенията, нивото на сигурност, също така и изборът на охранителна фирма, която да може адекватно да защити интересите Ви в случай на посегателство. Доверете се на дългогодишния опит на специалистите ни в охранителната сфера. Ние ще извършим безплатен оглед в рамките на град София и ще Ви предложим най-доброто решение, съобразено изцяло с нуждите Ви, на най-добрата цена.

Доставка, монтаж и програмиране на сигнално-охранителна техника. Възможност за включване към централизираните системи на водещи охранителни фирми.

Системи за периметрова охрана

Системите за периметрова охрана са техническо оборудване, разположено на открита площ. Предназначението им е да известят за неправомерен достъп в охраняваната зона по предварително зададени граници. Най-често използваните елементи в изграждането им са инфрачервените и микровълновите бариери, също така и детекторите за движение, предназначени за външен монтаж. Системите за периметрова охрана, особено когато са съчетани и с видеонаблюдение, са надеждно средство за защита на вашия имот или предприятие.

Видеонаблюдение

20160923_155906_opt

На фона на нарастващата битова престъпност, често ролетните щори, блиндираните врати и модерните заключващи механизми са недостатъчни с оглед опазване на собствеността. Тогава на помощ идва системата за видеонаблюдение – ефикасно техническо решение за защита на Вашият дом, офис, търговски обект или предприятие. Съчетано с надеждна сигнално-охранителна система, видеонаблюдението осигурява високо ниво на защита срещи престъпни посегателства върху Вашето имущество. Свързването на системата към Интернет позволява постоянно наблюдение и контрол върху имота Ви, независимо къде се намирате.

Контрол на достъп и работно време

20160923_161248_opt

Контрол на достъп за входни врати на жилищни сгради

Предимства:

 • ограничаване достъпа на външни лица до общите части на сградата
 • отпадане на необходимостта от използването на ключове /бързо, лесно и удобно отключване/
 • по-дълъг живот на системата в сравниние с патроните на вратите, които бързо се амортизират при интензивна експлоатация
 • възможност за деактивиране на изгубените електронни ключове, така че да не попаднат в неподходящите ръце

 

Контрол на достъп за асансьори

Ако имате недобросъвестни съседи, които не си плащат разходите за ползването на асансьор, това е Вашето решение!

Предимства:

 • ограничаване ползването на асансьора от съседи с просрочени задължения, както и от трети лица
 • затрудняване на крадците
 • гарантирано събиране на задълженията за минал период
 • възможност за контрол чрез деактивиране на неналични електронни ключове /чипове/

 

Контрол на достъп за офиси и предприятия

Предимства:

 • ограничаване достъпа на външни лица до служебни помещения
 • отпада необходимостта от тежките връзки с ключове /с електронният ключ отваряте всяка врата/
 • Вие определяте правата на служителите, т.е. до кои помещения да имат достъп
 • възможност за извършване на справки /достъп на служители в помещение по определено време/

 

Контрол на работното време

Имате съмнения в коректността и трудовата дисциплина на Вашите служители? Ние ще Ви предложим оптималното решение.

Предимства:

 • не е нужно да ангажирате определени служители за проверка на трудовата дисциплина, системата ще се погрижи за това
 • получавате данни за закъснения, преждевременно напускане на работното място и неспазване на времето за почивки от страна на вашите служители
 • възможност за извършване на справки за минал период

Пожароизвестяване

20160618_140647

Системите за пожароизвестяване намират все по-голямо приложение в съвременния свят. Те имат огромна роля в превенцията срещу пожара с оглед откриването му във възможно най-ранен етап. Инвестицията в изграждането на система за пожароизвестяване е изцяло оправдана – спасява имущество и човешки животи.

Електроинсталации

20160923_154143_opt

 • изграждане на електроинсталации
 • монтаж на електрически ключове, контакти, табла, осветителни тела и други
 • изработване, монтаж и свързване на електрически табла
 • ремонт и смяна на стари електрически табла
 • отстраняване на повреди по електроинсталации

 

Безплатен оглед /в рамките на град София/, консултация и изготвяне на предложение!

За допълнителна информация и заявка, моля свържете се с нас.